Aalborg StiftBiskoppen2017 › Øsløs-Vesløs-Arup Pastorat i Thisted søger ny præst
Feedback

Øsløs-Vesløs-Arup Pastorat i Thisted søger ny præst

Ansøgningsfrist den 10. april.

21. marts 2017

En stilling som sognepræst i Øsløs-Vesløs-Arup Pastorat i Thisted provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Konstitutionen der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker i perioden fra den 13. juni 2017 til og med den 17. oktober 2017 (begge dage inkl.). Konstitutionen vil eventuelt kunne forlænges.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-mail: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Opslået: 21. marts 2017
Udløber: 10. april 2017