Aalborg StiftBiskoppen2017 › Ny sognepræst til Tornby-Vidstrup Pastorat søges.
Feedback

Ny sognepræst til Tornby-Vidstrup Pastorat søges

Stilling som sognepræst i Tornby-Vidstrup pastorat er ledig med udgangen af januar.

24. januar 2017

Pr. 1. februar er stilling som sognepræst i Tornby-Vidstrup pastorat ledig.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Du vil som sognepræst få tilknytning til to kirker. Med stillingen følger en tjenestebolig beliggende på Skovfyrvej 17, Tornby, 9850 Hirtshals.

Lyder denne stilling som noget for dig så send kopi af dine eksamenspapirer og en ansøgning til:

Kirkeministeriet: Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg
E-mail: Email

Ansøgning modtages senest 13. februar kl. 15.00. – For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.