Aalborg StiftBiskoppen2017 › Ledig stilling som sognepræst i Løkken pastrorat
Feedback

Ledig stilling som sognepræst i Løkken pastrorat

Stillingen er ledig fra primo april, send din ansøgning nu.

7. marts 2017

Stillingen som sognepræst i Løkken Storpastorat (består af sognene Vrensted, Børglum, Rubjerg, Lyngby og Løkken-Furreby sogne) i Aalborg Stift er ledig.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i sta-ten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen, som er beliggende Præstevangen 3, 9480 Løkken. Præsteboligen for-ventes indflytningsklar den 1. juli 2017 og sker ansættelsen før denne dato, vil der blive stillet en midlertidig bolig til rådighed.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aal-borg, e-post: Email og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 7. marts 2017
Udløber: 27. marts 2017