Aalborg StiftBiskoppen2017 › Ledig præstestilling i Hjallerup
Feedback

Ledig præstestilling i Hjallerup

Stillingen som sognepræst i Hjallerup Pastorat i Aalborg Stift er ledig.

17. januar 2017

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.
Der er til stillingen knyttet et tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 32.800 kr. årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Menighedsrådet står overfor at skulle erhverve en ny tjenestebolig, hvilket vil ske snarest muligt. Der vil blive stillet en midlertidig bolig til rådighed for den kommende præst, hvis den permanente bolig ikke er erhvervet og klar til indflytning ved ansættelsen.

Læs uddybende stillingsbeskrivelse fra menighedsrådet

Ansøgning
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, Email og skal være biskoppen i hænde senest den 6. februar kl. 15.00.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.