Aalborg StiftBiskoppen2017 › Genopslag:
Feedback

Genopslag: Provst for Brønderslev-provsti søges

14. februar 2017

Stillingen som provst for Brønderslev Provsti og som sognepræst i Tolstrup-Stenum-Tise Pastorat (pastoratet består
af sognene Tolstrup, Stenum, Tise og Øster Hjermitslev) er ledig.

Stillingen er klassificeret i lønramme 36 i lov om tjenestemandslønninger m.v. Til stillingen ydes et provstetillæg
på kr. 32.200,- årligt i afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012.

Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 50 %.

Ansættelsesproceduren foregår efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i Folkekirken m.v.
§ 14a.

Til stillingen som sognepræst er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører- og begravelsesmyndighed.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15.aug. 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen beliggende på Børglumvej 17, 9700 Brønderslev.

Eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Stillingsbeskrivelse vedrørende provstestillingen og sognepræstestillingen er vedhæftet dette opslag.

Ansøgninger stiles til Dronningen og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, email:
kmaal@km.dk.

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail kan ansøgeren ved henvendelse til stiftet sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget.

Samtaler og prøveprædikener afvikles ultimo marts måned 2017.

Opslået: 14. februar 2017
Udløber: 6. marts 2017

Læs ansøgningen fra Brønderslev Provsti her