Aalborg StiftBiskoppen2017 › Genopslag:
Feedback

Genopslag: Ledig stilling som sognepræst i Tornby-Vidstrup Pastorat

Ansøg inden d. 24 april 2017

4. april 2017

Stillingen som sognepræst i Tornby-Vidstrup Pastorat i Aalborg Stift er ledig.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Skovfyrvej 17, Tornby, 9850 Hirtshals.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: Email og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 4. april 2017
Udløber: 24. april 2017