Aalborg StiftBiskoppen2017 › Genopslag: Barselsvikariat i Mou pastorat
Feedback

Genopslag: Barselsvikariat i Mou pastorat

En stilling som sognepræst i Mou Pastorat i Aalborg østre provsti skal besættes midlertidigt ved konstitution.

10. januar 2017

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Konstitutionen er begrundet i sognepræstens barselsorlov, der afholdes fra den 3. december 2016 til og med den 22. april 2017 (begge dage inkl.). Konstitutionen i stillingen vil ske hurtigst muligt efter opslaget udløbsdato. Konstitutionen vil eventuelt kunne forlænges.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, Email og skal være biskoppen i hænde senest den 30. januar kl. 15.00.