Aalborg StiftBiskoppen2017 › Budolfi pastorat søger ny sognepræst
Feedback

Budolfi pastorat søger ny sognepræst

Send din ansøgning inden den 27 februar.

7. februar 2017

Stillingen som sognepræst i Budolfi Pastorat i Aalborg Stift er ledig.

Stillingen er klassificeret i løngruppe 3 trin 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende C.W. Obels Plads 18, 9000 Aalborg.

Lyder denne stilling som noget for dig, så send din ansøgning samt kopi af eksamenpapirer til:

Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg eller på Email senest den 27. februar kl. 15.00.

(For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt)

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist den 27. februar 2017.