Aktuelt
Kalender

Landemode

29
sep

Aalborg Stifts årlige landemode indledesmed gudstjeneste i Aalborg domkirke, Budolfi Kirke.Prædikant er provst Christian Bjørn Krüger, Aalborg Østre Provsti. Ved gudstjenesten indsættes provst Line Skovgaard Pedersen som provst for Sydthy Provsti og provst Lise Lundgreen som provst for Brønderslev Provsti.Landemodet er en gammel institution og udgør forsamlingen af biskop, stiftamtmand og stiftets 14 provster, som drøfter anliggender, der angår stiftet som helhed. Biskoppen aflægger en beretning om årets gang.Landemodegudstjenesten er en offentlig gudstjeneste, hvor enhver er velkommen til at deltage.


< Tilbage til kalenderen