Aktuelt
Kalender

Kalender

Kalenderen viser udvalgte begivenheder i stiftet.
Gudstjenester og lokale arrangementer i sognene finder du i kirkekalenderen.
Arrangementer for præster og øvrige ansatte annonceres under nyt fra stiftsadministrationen

10
jun

Peter Halldorf - Nordjysk Kirkedag

Nordjysk kirkedag består i år af to foredrag ved Peter Halldorf samt musikalsk underholdning ved Lise Hjørne, sopran, og Anne Kirstine Clausen, klaver. Undervejs er der smørrebrød, kaffe og kage. For en ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at Halldorf er svensker og holder foredragene på svensk. Nordjysk kirkedag er et økumenisk arrangement, dvs. at det er et samarbejde henover kirkegrænser. Arrangørerne i år kommer fra Folkekirken, Baptist-kirken, Metodistkirken og Den katolske Kirke. Halldorf forbinder man med spiritualitet, med åndelige øvelser og en mand, der ikke lader sig begrænse af kirke-skel. Han er blandt så meget andet retræteleder i Sverige med rødder i pinsekirken, men har også studeret ørkenfæd-rene, ortodoks tradition og frem for alt beskæftiget sig med nutidige menneskers søgen og spørgsmål. Han er en efterspurgt foredragsholder, som det er lykkedes os at få til Danmark til to foredrag, der kredser om bøn og Helligånd: 1. Helligånden i vort personlige liv Hvad indebærer det, at kirken i den kristne tradition beskrives som en igangværende pinse? Hvorfor gives Ånden til mennesker, og hvordan lader vi os opfylde af Helligånden? 2. Bøn i ånden – den kontemplative og karismatiske bønnevej. På det græske bjerg Athos opstod der i middelalderen en bønnebevægelse, der betonede hjertets bøn som en vej til forening med Gud. Hvad indebærer denne bøn? Hvordan kan bønnen blive en dimension, der er nærværende hele livet og ikke bare en aktivitet, vi beskæftiger os med på bestemt tid og sted? Musik skal der til Dagen rundes af med lidt kræs for øregangene, når Lise Hjørne, sopran, og Anne Kirstine Clausen på klaver underholder med musikalske indslag udvalgt med Helligånden som tema. Pris: 100,- kr. inkl. smørrebrød, kaffe og kage. Drikkevarer kan købes. Tilmelding senest 26/5 på email: lars.m.jens@gmail.com Yderligere oplysninger: Sognepræst Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76 eller email hros@km.dk

11
jun

Trinitatisvandring gennem Jammerbugts smukke natur

Vandringen indledes med kort udsendelsesgudstjeneste i Kollerup Kirke kl. 9.30 søndag d. 11 juni. Turen er på cirka 11 kilometer og afsluttes med nadvergudstjeneste ca. kl. 15.30

31
jul

Musical Camp

Vær med til at sætte en musical op påfem dage på Bælum Efterskole (http://www.oeu.dk/), der har alt i professionelt lys, lyd og teaterudstyr. Der kommer dygtige instruktører, seje danselærere og virkelig god mad fra Terndrup Kro. Kom med på Musical Camp, hvis du brænderfor at lave teater, spille musik, sætte sceneop, synge, skabe fede kostumer, kan lide atarbejde med lysog lyd, eller elsker atdanse. Du skal væremellem 14 og 20 år og have fri iuge 31. Læs mere påhttps://www.facebook.com/events/1756963980987544/ Tilmelding til Laura Håkonssonpå laha@km.dk Bindende tilmelding og indbetaling af 200 kroner på9812 000 28 45 334. Husk at skrive navn, adresse, telefonnummer, alder, mors eller fars kontaktoplysninger, allergier mm i tilmeldingsmailen.

29
aug

Dialogmøde om fremtidens folkekirke

Aalborg Stifts Strukturudvalg har inviteret stiftets menighedsråd til dialog om fremtidens folkekirke. Der vil være forskellige oplæg fra strukturudvalgets medlemmer, alle omhandlende de forandringer, som Aalborg Stift står overfor både på landet og i byen.

05
sep

Dialogmøde om fremtidens folkekirke

Aalborg Stifts Strukturudvalg har inviteret stiftets menighedsråd til dialog om fremtidens folkekirke. Der vil være forskellige oplæg fra strukturudvalgets medlemmer, alle omhandlende de forandringer, som Aalborg Stift står overfor både på landet og i byen.

12
sep

Dialogmøde om fremtidens folkekirke

Aalborg Stifts Strukturudvalg har inviteretstiftetsmenighedsråd til dialog om fremtidens folkekirke. Der vil være forskellige oplæg fra strukturudvalgets medlemmer, alle omhandlende deforandringer, som Aalborg Stift står overfor både på landet og i byen.

17
sep

Reformationskantate

Uropførelse af John Frandsen

31
okt

Reformationsgudstjeneste

I anledning af 500-året for reformationeninviterer AalborgStift til en flot og festlig gudstjeneste med et stærkt reformatorisk præg i Budolfi Kirke. Gudstjenesten ledes af biskop Henning Toft Bro.

02
nov

Diakonidag

Diakoniudvalget i Aalborg Stift afholder diakonidagfor alle præster, ansatte og frivillige i folkekirken. Hovedemnet for dagen er ”Ensomhed”. En lang række diakonale institutioner vil værerepræsenteret på"Mulighedernes Marked". Nærmere program kommer senere.